Personlig udvikling

Jeg tilbyder psykoterapi og rådgivning for voksne med henblik på personlig udvikling med afsæt i det dagligt levede liv.

Flere og flere længes og aner, at der bag om det umiddelbart oplevede findes noget andet i dem af en langt gladere, fredeligere og mere stabil uforanderlig karakter.

Det er muligt at arbejde med at komme forbi hindringer for vores indvendige fred og glæde. Ofte er det egoets forsøg på at manifestere en opfattelse af os som værende mindre værdifulde og elskelige end vore egentlige dybereliggende potentialer og kærligheden i os. Gennem nærværende iagttagelse og bevidstgørelse af det umiddelbart oplevede er det muligt at stille sig åben for et andet perspektiv medførende i højere grad at kunne leve et meningsfyldt og glædeligt liv.

I svære perioder i livet, som ingen af os undgår, er det muligt at lære nye sider i os selv at kende, som kan hjælpe os til at skabe et bedre liv for os selv og andre. Studier viser, at vi har mulighed for at arbejde på at opnå længerevarende glæde gennem forskellige former for adfærd, som medfører et emotionelt skift i os. Eksempelvis er det at give til andre mennesker en vej til glæde og også forbedret fysik sundhed. Glæden kommer indefra og er mulig at nå, også når livet er svært. I enhver krise er der mulighed for at vokse og begrundet håb om radikal forandring.

Med det potentielt kærlige i vores bevidsthed liggende parat er vi ikke ladt i stikken, men udstyret fra naturens side med muligheder til at løse vore problemer og opnå personlig vækst.


Comments are closed.